פורסם לפני 2 חודשים

איך הגיע יישומון קורונה דולף של דיור מוגן לבתי הספר? 🐱‍💻 פוסט התוכנית: cybercyber.co.il/?p=967