דיון נוסף – פרק שביעי

דיון בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין ההפרדה המגדרית באקדמיה במסלולי הלימוד לחרדים, בהשתתפות ד״ר יופי תירוש – שהובילה את העתירות בנושא