פרק שני – משפטים חוזרים ורומן זדורוב

עם עו"ד ירום הלוי