פרק חמישי – משפט ותקשורת: ניהול משפט לאור הזרקורים

בהשתתפות: עו"ד ששי גז ועו"ד עמית חדד