דיון נוסף – פרק שמיני

פרק שמיני במסגרתו נקיים שיחה מעמיקה לגבי הגבלות עיסוק ותניות אי תחרות עם ד״ר עינת אלבין מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית