פרק 05: ארוחת בנטו על הסט

קסומי פוגש מורה רוחני מואר בעודו מחלטר כניצב בסרט, ואדם ורז מקבלים תקצוב חדש