פרק 09: קרוקטים של הלב

קסומי טועם מנה שזורקת אותו בחזרה לנעוריו, ואדם ורז מדברים על הארכת חיים רדיקלית