יאסו

נחזור למקום ולזמן בו הומצאה הטרגדיה ונכיר את שני גיבורים טראגיים במיוחד: אדיפוס ואנטיגונה.