דיון נוסף – פרק תשיעי

בפרק זה – פרק ראשון מבין שניים העוסקים ב-'NFTs ננסה להבין מה זה NFT, מהם השימושים הנפוצים ב- NFTs כיום, ונתייחס לסוגיית זכויות הקניין הרוחני בהקשר של NFT.