תקשורת בלתי מופרעת

ד"ר יאיר שפירא וד"ר שירלי שפירא למדו הנדסה ביורפואית בטכניון. כשנולד להם בן מגמגם, הם הפכו את התאוריה למעשה והקימו את אמפליו, שמשתמשת בלמידת מכונה ומידע עתק לטפל בלקויות למידה והפרעות תקשורת