קוד פתוח מדי 🐱‍💻 סייברסייבר ע05פ03

 ארבעה מפתחים אחראים על log4j, פיסת קוד קטנה שמרוחה על פני כל המרשתת. מה כבר יכול להשתבש? רמז: הכל