דיון נוסף – פרק אחת עשרה

שיחה על הדלפת טיוטת פסק הדין של בית המשפט העליון בארה"ב בעניין איסור על ביצוע הפלות ועל יחסי הכוחות ומעמדו של בית המשפט העליון שם עם פרופ' נדב שוקד מאוניברסיטת northwestern בארה"ב.