דיון נוסף – פרק שלושה עשר

בפרק זה נארח את פרופ׳ דיויד גילה, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, לדיון בעילת תמחור בלתי הוגן, פסק דין גפניאל של ביהמ״ש העליון ותפקידה של רשות התחרות.