פרק 3 – המחוז בכותרות

אנחנו והתקשורת – או: איך להפוך את הסיפור מהמרפאה לכותרת בעיתון הבא