פרק 2 – שוויון נפש

 מעוטף עזה ועד לחברה הבדואית, איך מתאימים את שירותי בריאות הנפש בדרום לכולם?