פרק 1 – חדשנות בשירותי הבריאות

מטיפול נוירולוגי מרחוק ועד למרפאת העתיד: על תהליכי חדשנות מותאמי מציאות