באה לשופן? 🐱‍💻 סייברסייבר ע05פ09

אף אחד לא בטוח כשמעבדות סייברסייבר לאבז נכנסות לפעולה – המשטרה, הרבנות, הוללי מירון. הם לא ישבו עם צוות סייברסייבר לארוחה ושעתיים של בדיחות אבא במסעדת שופן – אבל אולי אתם כן