דיון נוסף – פרק ארבעה עשר

שיחה עם פרופסור יניב רוזנאי על המהפיכה המשטרית המתוכננת על ידי הממשלה ועל אפשרויות ההתערבות השונות של בית המשפט העליון