דיון נוסף – פרק חמישה עשר

בפרק זה אירחנו את פרופ׳ מני מאוטנר לשיחה על ההפיכה המשטרית, ועל הקשר בין משפט חברה ופוליטיקה בישראל