☠️ הגנב, הבריון והרוצח – פושעי הסייברסייבר הטפשים בעולם™ 🐱‍💻 סייברסייבר ע06פ03

ארמנילדו קסטרו הזמין משלוחים, פטריק מקגוורן-אלן גיבה בענן ובראיין וולש חיפש בגוגל 🐱‍💻 מי מהם יוכתר לפושע הסייבר הטיפש בעולם?