מי בכלל צריך פרטיות?🐱‍💻 סייברסייבר ע06פ04

 "אם אין לך מה להסתיר – אין לך ממה לפחד", אומרות לנו מדינות כשהן מכרסמות לנו בפרטיות. אבל אפילו אם קנינו את זה, מידע שאנחנו חולקים עכשיו עלול לסבך אותנו בעתיד 🐱‍💻 סייברסייבר