כותרת: מאיה דגן ומאיה דגן

הפגשנו את המאיות דגניות ודיברנו איתן על התעשייה של פעם והיום, על איך זה לחיות מפרויקט לפרויקט ועל קבלה עצמית. ועל זה ששתיהן מאיה דגן כמובן