שאלות תשובות עם הפשוטע

אתם שאלתם את הפשוטע שאלות ובר ענה עליהן. וכן מאחורי הפשוטע עומד בן