דיון נוסף – פרק שבעה עשרבפרק זה אנו מארחים את ד״ר עינבל בלאו לדיון על עוולות המוניות והדרכים  האפשריות לתבוע בגינן, ובכלל זה הליכים ייצוגיים.

* ד״ר עינבל בלאו – חברת סגל בפקולטה הספר למשפטים בקריה  האקדמית אונו, וחוקרת עוולות המוניות