גל מלכה: בפריצה

המפקדת, גוף שלישי, וטום קרוז על השטיח האדום. מאוד מהר גל מלכה (טפו בלי עין) הפכה להיות שחקנית שמסומנת בתור הדבר הבא. ושיוציאו כבר את חגו לקורס מ״כיות בבקשה