דיון נוסף – פרק שישה עשר, חלק א'

שני פרקים בנושא משפט ובינה מלאכותית בהם אירחנו את פרופ׳ ניבה אלקין קורן, ושוחחנו עימה על סוגיות שונות שמתעוררות ביחס לקשר שבין בינה מלאכותית למשפט, על הגישות המשפטיות השונות שניתן לאמץ ביחס להסדרת השימוש בה ולסיכונים והאפשרויות הטמונים בה.

פרופ׳ ניבה-אלקין קורן עומדת בראש מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב.