דיון נוסף – פרק תשעה עשר

בפרק זה נשוחח על פסק הדין החשוב שניתן לאחרונה על ידי ביהמ״ש העליון בדיון נוסף בנושא עשיית עושר ולא במשפט (עניין סנופי). בפרק ארחנו את עו״ד אלרן שפירא בר אור אשר פרסם יחד עם פרופ׳ דניאל פרידמן את המהדורה השלישית של הספר ״עשיית עושר ולא במשפט. היה מרתק