מסעות גוליבר: הרבה יותר מהרפתקה

לֵמוּאֶל גוליבר, רופא חובב הרפתקאות, יוצא למסעות אל מקומות מוזרים וארצות דמיוניות, בהן הוא פוגש, בין היתר, ענקים, גמדים זעירים, וסוסים מדברים. המקומות שגוליבר מַגיע אֲליהם הם פנטסטיים במובהק, אבל כל התופעות שהוא מתאר מוכרות לנו גם היום: מלחמות, עוולות, ניתוק, תאוות בצע. כולן חלק מהעולם האנושי שלנו. מגישה: מיה דגן