ענבי זעם: בקצה של כל מערכת עומדים בני אדם

הפרק מלווה את סיפורה של משפחת ג'ואד שנעקרה מביתה ומהגרת לקליפורניה בתקווה לעתיד טוב יותר. שם היא מגלה שגם בארץ עשירה אין גבול לניצול, לעוני ולרעב.
מגישה: מיה דגן