🖕🏾 הודו מקשה על תושבים שלא הוציאו ת”ז ביומטרית

שיחה עם דוד קינן מלשכת המסחר הודו ישראל על אדהר, הת"ז הביומטרית של הודו room404.net/?p=74265