למי למי, יש זכות לחיות בכבוד?

איך הפסד כואב אחד מצליח לגרום לשינוי לטובה – עם עו"ד שרון אברהם-ויס, מנכ"לית האגודה.