קמפיין מימון המון עצמאי מבוסס קהילה

עדי רמבה ארז, פיית האותיות, וגליה שטרן בלו, Studio Bello: קמפיין מימון המון עצמאי מבוסס קהילה