המורה, מותר לך להגיד את זה?

סוף סוף הסבר ברור על המותר והאסור בהתבטאויות של מורות ומורים בכיתה ומחוצה לה. הקשיבו לעו"ד עודד פלר – שמיעת חובה לכל מורה!